برچسب گذاری توسط: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه