دسته: فنی و مهندسی

دانلود آزمایش تاثیر مسلح‌كردن با میله‌های فولادی كوتاه استخوانی شكل (BSS) را در بهبود ویژگی‌های مكانیكی 47 صفحه + zip

دانلود آزمایش تأثیر مسلح‌كردن با میله‌های فولادی كوتاه استخوانی شكل (BSS) را در بهبود ویژگی‌های مكانیكی تحقیق آزمایش تأثیر مسلح‌كردن با میله‌های فولادی كوتاه استخوانی شكل (BSS) را در بهبود ویژگی‌های مكانیكی مقاله آزمایش تأثیر مسلح‌كردن با میله‌های فولادی كوتاه استخوانی شكل (BSS) را در بهبود ویژگی‌های مكانیكی آزمایش تأثیر مسلح‌كردن با میله‌ها

دانلود طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز 24 ص.DOC 27 صفحه + zip

دانلود طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز 24 صDOC تحقیق طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز 24 صDOC مقاله طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز 24 صDOC طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز 24 صDOC

دانلود فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 93 ص 124 صفحه + zip

دانلود فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 93 ص تحقیق فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 93 ص مقاله فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 93 ص فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 93 ص

دانلود جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 ص.DOC 22 صفحه + zip

دانلود جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 صDOC تحقیق جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 صDOC مقاله جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 صDOC جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 صDOC